ΕΛ.Ι.Ε.Κ.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ταυτότητα Έργο

Το Έργο του EΛ.Ι.Ε.Κ.

Στους βασικούς τομείς δράσης του ΕΛ.Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνονται:

•    Η προαγωγή της έρευνας στον τομέα της Ογκολογίας
•    Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή κλινικών μελετών, μελετών σχετικών με την επιδημιολογία των κακοηθών νοσημάτων στη χώρα μας καθώς και μελετών μεταφραστικής έρευνας, η οποία σχετίζεται με τις εξατομικευμένες μορφές θεραπείας καρκίνου βάσει της μελέτης του γονιδιώματος.
•    Η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ιατρών και λοιπών ειδικοτήτων που έχουν σχέση με το χειρισμό των ασθενών με καρκίνο.
•    Η προαγωγή της συνεργασίας με ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
•    Η θέσπιση βραβείων για την αναγνώριση ερευνητικού έργου, εκπαιδευτικής δράσης και κοινωνικής προσφοράς σχετικά με τον καρκίνο.