ΕΛ.Ι.Ε.Κ.

Βρίσκεστε εδώ: Home Έρευνα Θέσπιση Υποτροφιών

Θέσπιση Υποτροφιών

Με γνώμονα την ενθάρρυνση και τη στήριξη του ερευνητικού δυναμικού της χώρας μας, το ΕΛ.Ι.Ε.Κ. προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών σε νέους ιατρούς μέχρι 40 ετών.

Οι υποτροφίες αφορούν τη μεταπτυχιακή έρευνα και εξάσκηση σε συγκεκριμένους τομείς, με γνωστικό αντικείμενο την ογκολογία, με μέγιστη διάρκεια το ένα έτος.