ΕΛ.Ι.Ε.Κ.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ταυτότητα

Ταυτότητα

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου είναι ένα Κοινωφελές Ίδρυμα και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Έχει έδρα του την Αθήνα και διοικείται από 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Ιδρύθηκε από τους:
Μελέτιο – Αθανάσιο Δημόπουλο Καθηγητή και Δ/ντή «Θεραπευτικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή Πανεπ/μίου Αθηνών
Παρασκευά Κοσμίδη Παθολόγο – Ογκολόγο, τ. Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ογκολόγων - Παθολόγων,
Θεοφάνη Οικονομόπουλο Καθηγητή Παθολογικής Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπ/μίου Αθηνών, Δ/ντή Β΄ Προπαιδευτικής Κλινικής  Νοσοκ. «Αττικόν»
Δημοσθένη - Βασίλειο Σκάρλο , Παθολόγο – Ογκολόγο, Δ/ντή Β΄Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκ. «Μετροπόλιταν» 
Γεώργιο Φούντζηλα Καθηγητή Παθολογίας - Ογκολογίας του Αριστοτελείου Πανεπ/μίου Θεσσαλονίκης, Δ/ντή Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας του Νοσοκ. «Παπαγεωργίου»,
Την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι:
Αδαμάντιος Πεπελάσης  τ.Καθηγητής Οικονομικών του Πανεπ/μιου της Ν.Υόρκης στο Μπάφαλο και του Πολιτειακού Πανεπ/μιου Βιργινίας των ΗΠΑ
Μπάμπης Παπαδημητρίου  Δημοσιογράφος  και
Δημήτριος Πεκτασίδης  Καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπ/μιου Αθηνών, Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκ. «Ιπποκράτειον», εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας.

Η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα, συνιστά ιδρυτικό φορέα του ΕΛ.Ι.Ε.Κ. και αποτελεί αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μετέχουν σε αυτή διακεκριμένοι επιστήμονες και ιατροί του τομέα της Ογκολογίας από όλη την Ελλάδα και έχει πάγια εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Ι.Ε.Κ από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής της.
Ιδρύθηκε το 1990 και το 2001 κέρδισε τιμητική διάκριση από την Ακαδημία Αθηνών για το έργο και τη συμβολή της στη θεραπεία του καρκίνου στη χώρα μας.
Η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα αποτελεί σήμερα μια σημαντική ερευνητική ομάδα στη χώρα μας, με ευρεία απήχηση, διεθνή αναγνώριση και λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αντίστοιχων ερευνητικών συνεργαζόμενων ομάδων.