ΕΛ.Ι.Ε.Κ.

Βρίσκεστε εδώ: Home Δημοσιεύσεις Δημοσιεύσεις 2014-2017 Δημοσιεύσεις 2017

Δημοσιεύσεις 2017

PROGNOSTIC SUBCELLULAR NOTCH2, NOTCH3 AND JAGGED1 LOCALIZATION PATTERNS IN EARLY TRIPLE-NEGATIVE BREAST CANCER.

Strati TM, Kotoula V, Kostopoulos I, Manousou K, Papadimitriou C, Lazaridis G, Lakis S, Pentheroudakis G, Pectasides D, Pazarli E, Christodoulou C, Razis E, Pavlakis K, Magkou C, Chrisafi S, Aravantinos G, Bafaloukos D, Papakostas P, Gogas H, Kalogeras KT, Fountzilas G.

Anticancer Res. 2017 May;37(5):2323-2334.


 HAPLOTYPE ANALYSIS REVEALS THAT THE RECURRENT BRCA1 DELETION OF EXONS 23 AND 24 IS A GREEK FOUNDER MUTATION. 

Apostolou P, Pertesi M, Aleporou-Marinou V, Dimitrakakis C, Papadimitriou C, Razis E, Christodoulou C, Fountzilas G, Yannoukakos D, Konstantopoulou I, Fostira F.

Clin Genet. 2017 Mar;91(3):482-487. doi: 10.1111/cge.12824.


 THE FATE OF BRCA1-RELATED GERMLINE MUTATIONS IN TRIPLE-NEGATIVE BREAST TUMORS. 

Kotoula V, Fostira F, Papadopoulou K, Apostolou P, Tsolaki E, Lazaridis G, Manoussou K, Zagouri F, Pectasides D, Vlachos I, Tikas I, Lakis S, Konstantopoulou I, Pentheroudakis G, Gogas H, Papakostas P, Christodoulou C, Bafaloukos D, Razis E, Karavasilis V, Bamias C, Yannoukakos D, Fountzilas G.

Am J Cancer Res. 2017 Jan 1;7(1):98-114.


 ASSOCIATION OF OSTEOPONTIN WITH SPECIFIC PROGNOSTIC FACTORS AND SURVIVAL IN ADJUVANT BREAST CANCER TRIALS OF THE HELLENIC COOPERATIVE ONCOLOGY GROUP. 

Psyrri A, Kalogeras KT, Wirtz RM, Kouvatseas G, Karayannopoulou G, Goussia A, Zagouri F, Veltrup E, Timotheadou E, Gogas H, Koutras A, Lazaridis G, Christodoulou C, Pentheroudakis G, Economopoulou P, Laskarakis A, Arapantoni-Dadioti P, Batistatou A, Sotiropoulou M, Aravantinos G, Papakostas P, Kosmidis P, Pectasides D, Fountzilas G.

J Transl Med. 2017 Feb 13;15(1):30. doi: 10.1186/s12967-017-1134-7.


 PROGNOSTIC EVALUATION OF EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR (EGFR) GENOTYPE AND PHENOTYPE PARAMETERS IN TRIPLE-NEGATIVE BREAST CANCERS. 

Levva S, Kotoula V, Kostopoulos I, Manousou K, Papadimitriou C, Papadopoulou K, Lakis S, Koukoulias K, Karavasilis V, Pentheroudakis G, Balassi E, Zagouri F, Kaklamanos IG, Pectasides D, Razis E, Aravantinos G, Papakostas P, Bafaloukos D, Rallis G, Gogas H, Fountzilas G.

Cancer Genomics Proteomics. 2017 May-Jun;14(3):181-195.


THE PROGNOSTIC VALUE OF THE IMMUNOHISTOCHEMICAL EXPRESSION OF PHOSPHORYLATED RB AND P16 PROTEINS IN ASSOCIATION WITH CYCLIN D1 AND THE P53 PATHWAY IN A LARGE COHORT OF PATIENTS WITH BREAST CANCER TREATED WITH TAXANE-BASED ADJUVANT CHEMOTHERAPY.

Gavressea T, Kalogeras KT, Koliou GA, Zagouri F, Lazaridis G, Gogas H, Tsigaridas K, Koutras A, Petraki K, Markopoulos C, Pazarli E, Aravantinos G, Papadimitriou C, Papakostas P, Koufopoulos N, Karanikiotis C, Chrisafi S, Kalofonos HP, Pectasides D, Fountzilas G, Pavlakis K.

Anticancer Res. 2017 Jun;37(6):2947-2957.